ชิ้นส่วนและการใช้ประโยชน์
 
เนื้อชิ้นใดมาจากส่วนไหนของวัว และเหมาะจะทำอาหารอะไร ดูกันได้จากภาพนี้
 
 
ที่มา: เอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องเนื้อโคไทยชุด เนื้อโคขุนคุณภาพของไทย : เนื้อโคโพนยางคำ (Thai Quality Beef : Thai-French Natural Beef) สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
ชิ้นส่วน
การใช้ประโยชน์
เนื้อสันคอ (Chuck)
สเต๊ก
T - Bone
สเต๊ก
เนื้อสันนอก (Striploin)
สเต๊ก
T - Bone steak
สเต๊ก
เนื้อสันนอกตอนกลาง (Rib eye)
สเต๊ก
Flank Steak
ย่าง, ผัด
Bavette
ย่าง, ผัด
เนื้อสันใน (Tenderloin)
สเต๊ก
เนื้อสันสะโพก (Sirloin)
สเต๊ก, อบ
เนื้อเสือร้องไห้ (Brisket)
ต้ม, ตุ๋น
เนื้อซี่โครง (Short rib)
ย่าง, บาบิคิว, ตุ๋น
เนื้อพับใน (Top round)
อบ, ผัด
เนื้อตะพาบ (Macreuse)
สเต๊ก, อบ
เนื้อลูกมะพร้าว (Sirloin tip)
สเต๊ก, อบ
เนื้อปลาบู่ทอง (Jumeau)
อบ, ผัด
เนื้อใบพาย (Paleron)
สุกี้ยากี้, ชาบูชาบู
เนื้อหางตะเข้ (Aiguillette)
ย่าง
เนื้อน่อง (Shank)
ตุ๋น, แกง
เนื้อพับนอก (Bottom round)
อบผัด

     
   
/admin/fckfiles/images/b1_2.png/admin/fckfiles/images/b2_2.png/admin/fckfiles/images/b3_2.png/admin/fckfiles/images/b4_2.png/admin/fckfiles/images/b5_2.png/admin/fckfiles/images/b6_2.png/admin/fckfiles/images/b7.png
     
   
© Copyright 2008 - 2014 beefcluster.com